سرور با سرعت 1000

اطلاعات بازی

» سرعت بازی: 1000

» تاریخ شروع

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

» آزاد شدن منجنیق

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

» آزاد شدن ناتارها

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰سرور بدون فروش نیرو میباشد

جایزه سرور

»بازیکن برنده

100.000 هزارتومان

»اعضای اتحاد برنده:

2000 سکه طلا هر نفرخريد طلا با تمامی کارت های عضو شتاب و کارت شارژ ایرانسل امکان پذیر است.