سرور 10 میلیون

اطلاعات بازی

» سرعت بازی: 10000000

» تاریخ شروع

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

» آزاد شدن منجنیق

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

» آزاد شدن ناتارها

ساعت ۱۸:۰۰ ؛ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰سرور دارای فروش نیرو میباشد

جایزه سرور

»بازیکن برنده

500.000 هزارتومان

»اعضای اتحاد برنده:

20000 سکه طلا هر نفرخريد طلا با تمامی کارت های عضو شتاب و کارت شارژ ایرانسل امکان پذیر است.